maatschappelijke vernieuwing in gang zetten

THE Vision Hub

The Vision Hub is een platform dat als doel heeft jonge mensen meer te betrekken bij de (uitvoering van) oplossing van urgente maatschappelijke problemen.

The Vision Hub wil laten zien, dat jonge mensen met verschillende achtergronden samen veel kunnen bereiken. Om vanuit hun ideaal de maatschappij iets beter te laten functioneren, in het belang van iedereen.

Doe mee, ga de uitdaging aan, en verdiep je 4 avonden (in 2 maanden) in een onderwerp dat ook jij van belang vindt! Door actief en oplossingsgericht in een kleine groep een probleem aan te pakken.

THE VISION HUB

OVER ONS

EVENEMENTEN

CONTACT