Over de Hub

Samen investeren in EEN DUURZAME toekomst

Een lange periode van toenemende individualisering heeft er veelal toe geleid dat gemeenschappelijke doelen uit het zicht zijn verdwenen. Toch zijn veel jongeren bereid zich in te zetten voor een betere samenleving. Hoe dan? En waar is de verbinding met persoonlijke ambities en idealen?

Welke vraagstukken wachten op jouw oplossing? Wil je samen met andere maatschappelijk betrokken, nieuwsgierige jongeren aan de slag gaan? Concrete acties voorbereiden?

The Vision Hub heeft zich voorgenomen te luisteren naar wat de jonge generatie bezighoudt en hen uit te dagen om oplossingen voor urgente maatschappelijke kwesties te zoeken.

Samen optrekken, samen een maatschappelijk belang nastreven!

k

IDEALEN

Wat zijn jouw idealen, wat geeft richting in je leven, wat geeft je energie en voldoening. Kun/wil je vanuit je idealen bijdragen aan maatschappelijke verandering?

DENKEN

We willen creatief denken: een gericht denkproces moet er toe leiden dat een idee wordt ontwikkeld om veranderingen in de samenleving te stimuleren.

IDEEEN

We hebben ideeën nodig om onze doelen te realiseren. Dat doen we samen en waar gewenst in samenwerkingen met andere organisaties/ personen.

DOEN

We gaan samen plannen ontwikkelen, acties opzetten, die tot een praktische uitvoering van onze ideeën leiden. Hiervoor willen we maatschappelijk draagvlak creëren.

We hebben jou nodig, want je wilt niet aan de kant blijven staan. We weten dat je een bijdrage wilt leveren om onze samenleving iets beter te laten functioneren.